Изложбе са ФСС патронатом 2015

Јануар Фебруар Март Април Мај Јуни
Јули Август Септембар Октобар Новембар Децембар

Јануар
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
Фебруар
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
14. фебруар XX MEĐUNARODNI SALON FOTOGRAFIJE   XX INTERNATIONAL SALON OF ART PHOTOGRAPHS  MINIATURE  “4. APRIL” NOVI BEOGRAD SERBIA  2015/0  2015/002  
22. фебруар ЈЕДАН СМО СВЕТ Србија 2015/091 2015/05
23. фебруар „МИНИЈАТУРЕ – ЧАЧАК 2015“ Србија 2015/38
25. фебруар New PhotoVision 2015 2nd International Biennal of Photography Србија 2015/041 2015/04
Март
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
14. март Malinik Digital Circuit 2015 Serbia  Bulgaria  Macedonia  Bosnia and Herzegovina 2015/084 2015/085  2015/086  2015/087 2015/21 2015/22 2015/23 2015/24
Април
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
12. април Drugi Internacionalni Salon Refleksije Srbija 2015 Srbija 2015/ 2015/
Мај
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
15. мај   13. ДАНИ ФОТОГРАФИЈЕ У СРБИЈИ – ЧАЧАК 2015. Републичка изложба фотографија Србија 2015/01
15. мај Добро ти светло! 2015 Србија 2015/131 2015/26
25. мај 8th Exhibition of Photographs "Bor 2015" Србија 2015/135 2015/028
Јуни
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
2. јун 5th International Salon of Art photography SMEDEREVO 2015 Srbija 2015/013 2015/30
8. јун 8th Exhibition of Photographs "Bor 2015" Србија 2015/135 2015/028
20. јун 4th DANUBE EXHIBITION 2015 Serbia 2015/173 2015/29
27. јун 3rd International Triennal of Photograph FOTOGRAM SALON 2015 Serbia 2015/171 2015/34
Јули
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
5. јули Prvi Internacionalni salon “GRADAC 2015” Србија 2015/228 2015/32
11. јули Ivanovo u fokusu 2015 Osmi salon umetničke fotografije Србија  2015/64  
17. јули BON VOYAGE 2015 Serbia 2015/200 2015/025
18. juli Rock Salon 2015 Srbija 2015/— 2015/–
20. јули 45. Međunarodni festival amaterskog i video filma na temu život sela “ŽISEL” Србија  2015/58  

Август
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
Септембар
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
1. септембар BELGRADE PHOTO INTERNATIONAL SALON OF ART PHOTOGRAPHY Србија 2015/299 2015/45
14. септембар 3rd RTANJ Digital Circuit 2015 Србија   2015/000 2015/000 2015/000 2015/000 2015/51  2015/52  2015/53  2015/54
14. септембар Drugi Internacionalni Salon Senka 2015 Србија 2015/262 2015/49
16. септембар ДЕТЕ 2015 Србија-Русија 2015/327 328 329 2015/048
Октобар
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
15. октобар ЧАЧАК И ЧАЧАНИ 2015 Србија 2015/–
15. oktobar 5th International Salon of Photography CACAK 2015 Serbia 2015/– 2015/–
20. октобар Возови Србија 2015/81
20. октобар Belgrade Photo Autumn 2015 Srbija  2015/109  2015/59  
29. октобар 1st Balkan Exhibition 2015 Србија 2015/85
30. октобар Салон фотографије Шабац 2015 Србија  2015/84  
Новембар
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
1. новембар ГОДИШЊА ИЗЛОЖБА ФКНС Србија 2015/83
9. новембар LIFE BALANCE 2015 Serbia 2015/– 2015/–
15. новембар ČOVEK I ENERGIJA 2015 Србија 2015/86
Децембар
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
20. децембар  4th MIROC DITIAL CIRCUIT 2015 Србија 2016/037 2016/038 2016/039 2016/040 2015/69 2015/70 2015/71 2015/72

 

Јануар 2016
Рок Назив Земља ФИАП ФСС Пропозиције Резултати Оцена изложбе
5. јануар 2016 PCA CIRCUIT 2016 Србија – Румунија – Македонија 2016/010-011-012 2015/67
29. јануар 2016 ЈЕДАН СМО СВЕТ Србија  2016/24  

Архива

2013.
 
2014.